...

هنوز هستن کسایی که همه‌ی زندگیشون تو یه بقچه جا میگیره٬ حتی وقتی می‌خوان برن اونور دنیا.