...

من همیشه گفتم که تا بوده بهشت زیر پای خواهران بوده نه مادران !! میگین نه .. امتحان کنین !!

پ.ن. اااا بازم بی‌عفتی شد که \:)