...

بدترین حس دنیا اینه که درست نتونی تشخیص بدی جای کدوم یکی از این آدما هستی !! نتونی مطمئن باشی تو الان همونی هستی که دستت رو کردی تو جیبت یا همونی هستی که دستت رو از آب به نشانه‌ی کمک آوردی بیرون ... یا همونی که دستت رو رو کیبورد تند و تند میلغزونی و شیش صفحه نامه مینویسی و بعد سوت ثانیه پاکش میکنی !!