...

شاید رابطه هام بیشتر از ظرفیتم شده !!

تکمیلی: نمدونم حالا ظرفیتم رو باید بالاتر ببرم یا رابطه‌هام رو کمتر کنم٬ شاید کلاً مدلش رو عوض کنم ... واقعاً نمدونم !