...

پیام سبز:
احساس يه پشگل معلق رو دارم که به ماتحت يه گوسفند چسبيده، نه ميافته زمين و نه بر می‌گرده سر جاش!
پ.ن. عمری نمی‌تونين تصور کنين چه حالی می‌ده.