...

دیگه شرکتی که حسین صاحابش باشه و جمال و حجت CTO هاش باشن و مهران Chief Developer اِش باشه ٬ دیگه از این بیشتر چیزی هم انتظار نمیره !! وای به حال مخازن نفتی مملکت که اینا قراره مدلشون کنن !! اینایی که وقتای بیکاری یا میرن زن می‌گیرن یا میرن گویش جدید هویزه تأسیس میکنن ... آخه شما ازشون چه انتظاری دارین ؟!! از من به همه‌ی شما که می‌خواین برین اونجا کاراموز بشین نصیحت ... اگه به فکر آخرت خود نیستید به فکر دنیای خویش باشید !! یادش بخیر یه زمانی تو ObjectJ هر کی میرفت دو تا میشد بعد یه مدت حلقه به دست میومد بیرون نمدونم چی شد که تا ما رفتیم آب اونا خشکید ... ولی حسینیا خوب شروع کردن !! از اول پای من به اونجا وا نشده بسته شد .. بعد هم که حسین خودش داماد شد ... حالا از ما گفتن بود ... اگه به فکر آخرت خودتون نیستین به فکر دنیای خودتون باشین ... اینجا پول هم خوب میدن ... کار هم خوب میکشن ... گویششون هم ایییی ... بدک نیست از گویش آبجکت‌جِیی بهتره ولی :> میگین نه ایناهاش (نقل از مهران بارون زده) :

پروژه‌ای که تو جلسه‌ی طراحيش، رئيسِ design اينجوری حرف بزنه: «Horizon، بِما هُوَ Horizon، چــــی؟ يه Persistent Object نبيدنگ!» آخرش چی از کار درمی‌آد؟

يه گويش اضافه کرديم به اسمِ گويشِ هويزی! يه ترکيبی از زبان‌های برری و عربی و فرانسه و انقليزی با اندک تصرف...

اگه سورفاس رو ويژُغالايز کرده‌بيدنگ، مموريُها فی السماء، المتد الويژغالايزاسيونيه اغسبشن در وکولنگ!
(اگر surface رو visualize کنی و حافظه‌ش on the fly باشه method Visulizationش exception می‌ده)

ضمنا اگه developerها به گويشی غير از هويزی صحبت کنن، ساعتِ کاريشون نصف حساب می‌شه! خدا به دادِ اونايی برسه که قراره با هزار اميد و آرزو بيان تو اين پروژه بشن زير دستِ ما!!