...

تصمیم گرفتم یه نفر رو بکشم. بعد اگه شد دوباره زندش کنم. البته هنوز تصمیم نگرفتم که چجوری. اول باید مطمئن شم که به کس دیگه‌ای آسیب نمی‌رسه چون مرض که ندارم !! بعدشم یه شریک جرم یا یه نفر که یه کم پیگیر قضیه باشه تشویقم کنه لازم دارم. اولش شک داشتم که می‌تونم یا نه ٬ ولی الان خیلی مصممم پس می‌تونم :| اگه دوست داشتین دعا کنین که زیاد درد نکشه .