...

خوبه ٬ کم‌کم همه‌چی داره جور میشه . بالاخره میکشمش . یعنی امیدوارم .