...

خوب اخبار رسیده حاکی از آنست که فعلاً کوچولوی ما شده چهار ماهه !

پ.ن. والا من که شمردن بلد نیستم (همون ماجرای آدما سه دستن ... ) ولی مامانش اینجور میگه .