...

یکی دیگه از اصول من برای خودم: « احساسات من خیلی مهم‌تر از عقلانیت منه ٬ ولی من آخرش به حرف عقلم گوش میدم. » خیلی خرم نه ؟