...

اِ اِ اِ اِ ... ای خاک بر سر سیب زمینی من !! دو تا دیگه از دوستام هم با هم عقد کردن تمونم شد :| حالا من باید از این نصف نیمه ها (داداشام) هی تیکه بخورم باز !! ای تف به روزگار :>

پ.ن. اینا از دوستای دانشگاه نیستن . پس الکی سؤال نفرمایید کی بود کی بود من نبودم ؟!!