...

اگه خدا لطف می‌کرد این احساس مالکیت پسرا نسبت به دخترا رو ازشون میگرفتا ٬ دنیا میشد بهشت !! پر از حوری پری مفت و مجانی :> کاملاً جدی میگم !! چرا بعضیا (پسرا بیشتر ٬ دخترا کمتر) فکر میکنن همین که با یکی سلام علیک دارن یا حتی با یکی دوستن یا نه اصلاً با یکی تیریپ دارن این حق براشون محفوظه که نسبت به همه چیز و همه رفتار و همه کردار و همه آزادی و شخصیت طرفشون صاحب نظر و دارای اجازه باشن !! هر کسی یه محدوده‌ی شخصی داره که مال خودشه ٬ روابطش با بقیه آدما هم تو همون حیطه قرار می‌گیره . حالا به من چه که فلانی رو که من دوست دارم یا باهاش دوستم ٬ یکی دیگه هم اونو دوست داره یا این فلانی‌ ما با یه نفر دیگه هم صمیمیه !! اَه اَه اَه اَه ( با گویش شادنه و ... ) خدا رو شکر که دختر نشدم وگر نه من که این‌جور پسرا رو اصلاً نمتونستم تحمل کنم. همین الانش هم نمتونم به کسی اجازه بدم که حتی نسبی به نوع روابط شخصی من و دوستی‌های من فضولی کنه و بخواد تعیین تکلیف کنه چه برسه به اینکه یکی بود که می‌خواست نسبت به من احساس مالکیت کنه ! این حرفای مزخرفجات هم که هی میگین اینا به خاطر دوستی و عشق و محبته ول کنین سر پدر جدتون . خر خودتی داداش. اینا از سر حساسیت و حسادت بی‌خود و بی‌مورده . سخت نگیر تا بت سخت نگیرن :>