...

خاک عالم !! امروز که مثلا شام و ناهار مهمون بودم و خرج خورد و خوراکم پای خودم نبود ۱۱ تومن خرج کردم . من میگم چرا این پولایی که من درمیارم هیچ‌وقت تو حسابم نمیمونه ها . متوسط خرج روزانم (اگه پول تلفن و موبایل و اینترنت رو هم حساب کنم) میشه یه چیزی تو مایه‌های هوار تا . نمگم چون اگه بگم آبجی پوست از سرم میکنه \:)