...

چقدر خوبه یکی یه چیزی هوس کنه یه هو (حتی تو میلاد نور) و بدونی که اگه واسش بخری کلی خوشحال میشه بعد همون جا واسش میخری بعد کلی خوشحال میشه و یه حس خوب شاد کردن دیگران بهت دست میده تو هم خوشحال میشی :>
چقدر بده یه ماه فکر کنی چی میتونی واسه یکی بخری که خوشحال بشه ولی هنوز به نتیجه نرسیده باشی . اَه لامصب وقتی هم دیگه نمونده . اونم هیچی هوس نمکنه حالا هی برین اینور و اونور ! انگار نه انگار !