...

میگفت گریه کن ٬ گریه آدمو آروم می‌کنه ٬ ایمان هم امروز همینو می‌گفت ! پس با این حساب فکر کنم من آدم نیستم . با امشب میشه ۳۳ شب متوالی ٬ ولی هنوز احساس آرامش نکردم . خیلی می‌ترسم . الان دوباره دقیقاًاین حس بهم دست داده ولی فکر نکنم کسی بتونه بفهمه چرا !