...

قدیما احساساتم خیلی لطیف‌تر بود . خیلی ساده‌تر. می‌تونستم با دیدن یه گل ٬ یه خیره شدن به ستاره‌ها کلی حالی به حالی بشم . قدیما همه چیز ساده و راحت بود . راحت عاشق می‌شدم ٬ راحت اُوِردوز می‌شدم ٬ راحت ...
ولی الانا ٬ نه !! دیگه لطیف نیستم ٬ فقط حس می‌کنم خیلی عمیق شدم . احساساتم دیگه راحت حریف من نمشن ٬ فقط می‌تونن زجرم بدن . باور کنین اصلاً خوب نیست که ظرف آدم عمیق باشه ! این جوری دیگه به این راحتی‌ها اُوردوز نمیشه . ولی ... ولی اگه پر شد و سرریز ٬ اگه اوردوز شد اونوقت بد حال میده ٬ شایدم بد حال می‌گیرده ٬ این دیگه به شانس آدم برمی‌گرده ٬ به سرنوشت !