...

فوری: به یه نفر آدم‌کُنِ حسابی که منو آدم کُنه نیاز است !

پ.ن. می‌خوام تا فرصت هست آدم‌شدن رو هم امتحان کنم.