...

خوشگل نیستا ... حتی خوش هیکل هم نیست ، ولی خوب خیلی سکسیه !! این مدلش فقط تو آلمانیا پیدا میشه.