...

عارضم که من اینجا این مدت که آلمانم با دو تا دختر و دو تا پسر یوگوسلاو که خیلی هم بچه های خوبین تو یه خونه زندگی میکنیم (که البته اتاثامون جداس) امروز که اومدم قوطی شیر رو بندازم سطل آشغال دیدم تو سطل آشغال یه بسته کاندوم خالی (مصرف شده) پیدا کردم. از شما چه پنهون، اونقده دلم خواست ... :»