...

دیشب تو خواب زدم آنتونی هاپکینز رو کشتم. موضوع فیلم یادم نیست ولی من نقش اولش بودم. فکر کنم دفعه اولی بود که بهم نقش اول رو میدادن. یادم میاد که کارگردانش سیبیل داشت همین.