...

الان اونجاشم که رویاهای عاشقانه‌ی آنی دونه‌ونه داره ضایع میشه ... از من به شما نصیحت هیچ‌وقت خواهرتون رو نفرستین واستون از کسی خواستگاری کنه٬ مرد باشین اگه گه میخورین خودتون بخورین ٬ نه رو هم خودتون بشنوین. واسه فلسفه‌ی زندگیتون هم لازمه !