...

دیروز رفته بودم هایدلبرگ گشت و گذار !! بگذریم از اینکه فک کنم اولی مسافرت عمرم بود که خرج خورد و خوراک توش از خرج سفر بیشتر شد ولی به هر حال خوب بود٬ حالا از چه نظر ؟!! عرض می‌کنم خدمتتون: تو یه آزمایش باستانی آلمانیا شرکت کردم نتیجش این شد که من در زندگی زناشویی بسیار فرد وفاداری هستم و خیلی هم استرانگ لاور تشریف دارم !!

پ.ن. این الیزابت استیوارد یه وقت بد بش نگذره‌ها !! واقعاً که X(