...

بالاخره به دیوار خوردی ؟ سرت شیکست ؟‌ له شدی ؟ خب خوبه٬ خدا رو شکر . ولی یه کم بذ بگذره٬ یه جور احساس به بن‌بست خوردگی مفرط که کردی اون وقت بیا پیش خودم تا بهت بگم ...
بیا تا بهت بگم که تازه رسیدی به اول راه. همیشه اصلی‌ترین راه‌ها از دشوارترین بن‌بست‌ها شروع میشن.