...

بازم یه پروژه‌ی دیگه ... ولی قول میدم توش خون و خونریزی نباشه !

پ.ن. این فکر کردن هم بد دردسریه ها !!