...

میدونین اینجا به چی میگن کافی‌شاپ ؟ اون جاها که توش ماریجوانا و حشیش میفروشن !! حالا اونایی که منو میشناسن بگن ایول :»