...

و در شب‌های مهتابی ...
و در شب‌های مهتابی ...
و در شب‌های مهتابی ...
و در شب‌های مهتابی ...
.
.
.
صدایی جز هیاهوی مترسک‌ها نمی‌آید ...
تمام کوچه‌ها ٬
دلتنگ دلتنگند ...