...


« به به !! آتیش زدم به مالش (؟!!) عجب گوشتایی !! دو تیکه گوشت ٬ طلا !! هولو برو تو گلو !! عجب بارونی !! عجب هوایی !! عجب بهاری !! عجب موزی !! عجب راهی !! ای جوووونم !! خرابه !! عجب خرابه ای !! ای بابا !! این پُله چی بود من از روش ردشدم ؟!! اِ این دیواره چیه سر راه من سبز شد ؟!! اوا ٬ لُب من چرا ملچ شد یه هو ؟!! این آقاهه چرا به من گفت خودم رو جمع و جور کنم ؟!! اینجا چرا لق وَرنه ؟!! اونجا چرا نمداره ؟!! این خون سرخ چیه وسط ماشین به راه شده ؟!!‌ این جا چرا همه چی چند تاس ؟!! اون خانومه چقده صورتیه ؟!! اه اه اه اه ٬ اینا چقده بی ادبن !! راستی پس حاجی کو ؟! الو خرمشهر ؟‌ حاجی تیر خورده ؟ ای خاک عالم . کجاش ؟‌ کلیه ؟!!‌ آها کی خوب میشه پس ؟ پنج شنبه ؟ بیارینش مکان خودمون درمونش کنیم . راستی اینجا صدای گلوله میاد ٬ این گلوله ها چقده قرشون زیاده !! اه گندشون بزنه (یا جای دیگه!!) اینایی که اینجا دعای کمیل میخونن چقد بدصدان !! راستی جلیقه ضد گلوله هم حتماْ بپوشن حاج آقا ها ٬ اینجا بدخواه مدخواه زیاده ... »


میگن من نخورده مستم ... اینا رو که می‌خونم میفهمم راس میگنا .. تا حالا تو مستی وبلاگ ننوشتم ولی اگه بنویسم از این چیزشعرها بهتر در نمیاد :-) کسی چمدونه ٬ شاید همن فردا پس‌فردا نوشتم !