...

به نقل از سایت زنان ایران در راستای همایش شوی لباس و جمهوری اسلامی :

« اظهارات خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي در کنفرانس خبري نمايش زنده لباسهاي سنتي مدرن ايران، تعجب خبرنگاران و حاضران را برانگيخت.خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي در حالي که نسبت به اصل برگزاري نمايشهاي لباس اعتراض مي کرد گفت: شما مي خواهيد فرهنگ برهنگي و بي حجابي را گسترش دهيد. وي پس از اينکه با پاسخ برگزار کنندگان برنامه مواجه شد که اين لباسها کاملا مطابق موازين تهيه شده گفت: اين لباسها برچستگي هاي بدن زنها را نشان مي دهد و با گفتن اين جمله که همين الان هم من برجستگي هايي را مي بينم، سالن را ترک کرد . » (ادامه‌ی مقاله)

مطالعه‌ی روشنفکرانه‌ی مقاله‌ی مزبور و نقل قول‌های روزنامه‌ی جمهوری اسلامی و قشر مذهبی فرهیخته‌ی مملکتمون همراه با چیپس و موسیقی کارتون دو کله پوک به تمام ملت شهید پرور به شدت توصیه می‌شود ... آی میخندین .. آی میخندین ... که اشک از چشمتون درآد !!