...

توله‌سگ مادر ژنده (شایدم جنده) پینوکیوی مفنگی ، اگه دستم بهت میرسید خودم خفت می‌کردم ... گوساله رفته بالای منبر نماز جمعه داره میگه بمب اتم داریم هر کی مرده بیاد جلو ، تازه جوانان غیور خودمون ساختنش ، اونقده هم زورمون میرسه که دیگه محل سگ هیچکس هم نذاریم ... ملت ما هم هر چی تحریم کنین پایه‌ ست حالتون رو هم میگیره .. آخه حروم لقمه ... تو که واست کاری نداره ... پولت که سوئیسه ... بچه‌هات هم که دوبی و کویت رو گذاشتن تو جیبشون ... یه هفته‌ای میزنن همه‌ی اون بمبات رو رو سرت خراب می‌کنن بعد میشیم تازه همونی که عراق ۱ سال پیش بود و افغانستان ۳ سال پیش ... تازه دیگه کلیرنس ویزای من نمیاد عوضی X(

تکمیلی: قرار شد من خون نجس خودم رو بیشتر از این کثیف نکنم. شما هم جدی نگیرید... یه چیزی میشه دیگه حالا .