...

یه دختر می‌خوام بشه دوست‌دخترم با هم بریم موهامونو رنگ کنیم خودمونو جای یه زن و شوهر مسیحی جا بزنیم بریم پیش پدر روحانی کلیسا بشیم سرایدار اونجا. ۱۰۰۰ تا میدن ماهی ٬ کلی هم پرستیژ پیدا می‌کنیم تو محل٬ مکان هم که دیگه مجانی به راهه فقط واسه یکشنبه‌ها باید تر تمیزش کنیم ٬ خب جمعه‌ها هم می‌تونیم توش واسه خودمون پارتی بگیریم. تازه صندوق اعانات هم کلیدشو میده دست ما میشه صندوق صدقات من و دوستان. واایی اگه بشه چه باحال میشه کلی هم هیجان داره هم کار باحالیه تازه من تا حالا مسیحی نبودم هیچ‌وقت هم شب کلیسا نخوابیدم . ولی مثکه دوست دخترم (مثلاً همسرم !!) باید دختر (خانوم) نجیبی باشه (میگن !!) ... پس بیخیال .
راستی ...