...

به زودی ترکیب قهوه ٬ سیگار ٬ و کامپیوتر شب تا صبح رو امتحان می‌کنم . به محض اینکه بتونم در مورد موسیقی بک‌گراند شب تا صبحم با خودم به توافق برسم ... و چه شب خاطره انگیزی خواهد بود آن شب ...