...

حسنی به مکتب نمی‌رفت وقتی میرفت ...

من سرانجام بعد دو ماه و اندی خودمو راضی کردم زنگ بزنم سفارت آمریکا ببینم ویزام اومده یا نه ٬ بعد کلی روز سرانجام کارت تلفن دوبی رو خریدم ... سرانجام تونستم قبل از ساعت ۱۲ از خواب بیدار شم .. امروز بالاخره زنگ زدم ... یارو خیلی خونسرد پشت گوشی گفت : وی آر ساری بات تودِی از فرایدِی وی آر کِلوزد نمیخوامممممم :((((