...


دلم می‌خواد نه ایرانی بودم نه مسلمون بودم نه آدم . اون وقت وقتی که یه قاضی ایرانی با استناد به قوانین اسلام یه آدم مثل افسانه نوروزی رو می‌کشه این احساس لحن بهم دست نمی‌داد . کثافتای لجن X(

پ.ن. اگه اونقده بوقین که نمدونین قضیه چیه به این یادداشت و لینکاش یه سر بزنین.

پ.ن. اینم روش