...

دیوونه رو نیگا کن ٬ ببین چه خوبه حالش ! کی به کیه تو این دو روز دنیا ٬ بزن به سیم آخر ٬ دیوونه شو مثل من ٬ زدم به سیم آخر ٬ دیوونه دیوونه دیوونه دیووونه دیوووونه دیوووووونه دیووووووونه دیوووووووووونه دیووووووووووونه دیوووووووووووووونه دیووووووووووووووونه
دیوووووووووووووووووووونه


پ.ن. اولاً هیچیش کپی پیست نیس. ثانیاً کی گفته من حالم بده ؟! ثالثاً با سرعت ۱۴۰ تو سرازیری یادگار از فرحزاد به طرف شیخ‌فضل اله با لهجه‌ی آلمانی بخونین . رابعاً دیووووونه دیووووونه X(

تکمیلی: اینم آهنگ این پستم.