...

چند وقتی هست که شبا میشینم سناریوهای مختلف (و البته خیلی عادی و ممکنی) که ممکن بوده برام پیش بیاد و من بر اثر اونا بزنم آدم بکشم رو تجسم میکنم (این موضوع جدید تخیل کردنمه این چن شب) .... کم‌کم دارم به این نتیجه می‌رسم که من واقعاً یه آدم‌کش بالفطره‌م ٬ یه جانی خطرناک ٬ فقط تا حالا فرصتش رو پیدا نکردم استعدادم رو به خرج بدم !!!