...

دوسِت دارم ٬ عاشقتم ٬ دیوونتم ٬ عزیزمی ٬ عشقمی ٬ فدات میشم + ماچ بوسه و اینا ... عجب جملات ( و ایضاً احساساتِ ) خنده داری می‌شنوم این روز ها !! آخرالزمان شده است گویی !! جل الخالق !! قلقلکم می‌آید !!
... و وقتی به انتهای تمام اینها اضافه می‌کند :‌ « برای همیشه با تو می‌مانم » آنقدر میخندم که به ناچار از خواب میپرم.