...

با اینکه تأکید می‌کنم احمق بودن ٬ بسی خوشبختی است ٬ ولی اعتراف می‌کنم احساس حماقت و احساس احمق بودن اصلاً شیرین نیست و البته احساس احمق انگاشته شدن بسیار لذت بخش است.