...

گفتم که گفته باشم:

من این آرتوتیک را دوس دارم.
من این آسه ده‌سه را نیز دوس می‌دارم.
من این مینیمالیده را خیلی دوس می‌دارم.
من این مبهوت مبهوت را نیز خیلی دوس می‌دارم.
من این سینگل تانگو را دیگر خیلی خیلی دوس می‌دارم.

آه که اگر بدانید من چقد دوس می‌دارم ... بگین مااااااااااااااااااااااا

پ.ن. دیگر این آااااب را دوس نمی‌دارم. فعلاً میپرستمش تا بعد.