...

یه چیز بامزه: اینجا یک نفر هست که به من میگه تو دیوونه ای @#$@#$!!!!!!!!!!!!