...

شاید تو راس میگی : دنیایی که همه توش دیوونه باشند و یکی عاقل فرقی نمیکنه با اینکه همه عاقل باشن و یه نفر دیوونه! به هر حال از نظرِ ریاضی نمیشه ثابت کرد کدوم دسته دیوونن !