...

آنی تمووووم شد :((((((

من این اواخر سه تا کتاب با هم داشتم می‌خوندم که این یکی یه کم طول بکشه دیرتر تموم شه ولی دیشب نمدونم چی شد خر شدم یه هو هرچی ازش مونده بود خوندم تموم شد‌ :-s