...

اگه نمینویسم واسه اینه که تازه از آلمان برگشتم. کلی تو فرودگاه بابای بچم درومد. الانم کامپیوترم نه هارد داره نه مودم واسه همین هم نه میتونم میل چک کنم نه یاهو مسنجر آنلاین شم . تازه دانشگاه هم ساختمونمون برق نداره الان اومدم سایت که جا نیس بشه توش کار کرد و وبلاگ نوشت !! فردا با پیام میرم دوبی وایت برد و اینا. اگه شد از اونجا مینویسم اگه هم نشد که تا برگردم بعد . راستی تو هواپیما کلی وبلاگ رو کاغذ نوشتم. وای به حالتون اگه یه هو هوس کنم همش رو با هم پست کنم (دونقطه عینک دودی) ... آها یه چیز دیگه . یه مدت سرعت خونم اومده بود پایین . البته اونجا پشت ماشین ادوایزرم نشستم ولی جلوی اون که نمیتونستم زیادی ویراژ بدم ولی دیشب بالاخره بعد دو ماه با ۱۹۰ روندم آی حال داد ... آی حال داد .