...

عاشقی خریت است !! البته نه بالنفسه ها بلکه کلی هم مقدسه ٬ بلکه خریت یا همون کور شدن و یه طرفه دیدن همه چیز و احمقانه توجیه کردن همه‌ی کارا و یه تنه همه رو بیرحمانه قضاوت کردن و درک نکردن احساسات بقیه و خیلی چیزای دیگه ... که اینا همش رو من با هم میگم خریت (!!) ... از نشانه‌های آدمای عاشقیه که من تاحالا دیدم. حالا یا عاشقا چند دستن یا من هنوز که هنوزه اونقدا هم عاشق نشدم :~

پ.ن. راستی یکی میگفت : « آدماي حسود، ارزششون فقط به اندازه اون حس حسادتشونه. »