...

من یک آلوده‌ام . آلوده‌ی یه چیزی تو مایه‌های تو .