...

پیام جون تو بُردِ شاشت به یه متر هم نرسید نوکرتم ٬ تو رو چه به شوالیه‌گری ٬ تو برو گوجه فرنگی پوست بکن بینیم باااا . ما دینمون عمر نخواست اصلاً .