...

میدونی خیلی بده که آدم عاشق پرواز نباشه .
میدونی خیلی سخته که آدم نتونه پرواز کنه .
میدونی ٬ خیلی سخت‌تره که آدم پرواز کردن بلد باشه ولی هیچ وقت فرصتش پیش نیاد.
میدونی ٬ خیلی خیلی سخت‌تره که یه بار پرواز کرده باشی ٬ تا خیلی بالاتر از خیلی بالاها ٬ و مزه‌ی پریدن هنوز زیر زبونت باشه ٬ ولی الان که وقتشه پرواز کردن رو فراموش کرده باشی . آره سخته که آدم پریدن از یادش بره . برای پرنده ها که دیگه سخت تر .
ولی میدونی ٬ اینا اصلاً سخت نیستن چون یه چیزایی هست که خیلی خیلی خیلی سخت تر از همه‌ی ایناست . اونم اینکه دیگه حتی نتونی عاشق پرواز کردن پرنده‌ها باشی !! سخت‌ترین اونه که لذت بردن از پرواز و حسرت کشیدن از نتوانستن پریدن رو هم فراموش کرده باشی ....

آقای فراموشکار دوست داشت جانباز ۹*۱۳ درصد بود تا آنکه آقای فراموشکار باشد.