...

من میگم پیغمبرم میگین نه . امروز یه معجزه کردم خودم کف کردم !! شب از این خوابای بیناموسی دیدم که دقیقاً یادم نیس چی بود. بعدش صبح که بیدار شدم دیدم که بالیش بغلمه و بعله !! بعدش دوباره رو بالیشه خوابیدم و تو خواب و بیداری یکی دو تا تلفن نمدونم از کجا بهم زده شد و چی گفتم و چی شنیدم . بعد که بیدار شدم دیدم جای بالیش حوری پری بغلمه جدیِ جدی !! آی حال داد ... آی حال داد . خلاصه کرامات بیناموسی داشتیم و خبر نداشتیم خودمونم ! جای اهلش خالی.