...

زیر آسمون از بالای ابرا خیلی قشنگتره تا بالای آسمون از زیر ابرا . اینو اخیراً که با هواپیما زیاد اینور اونور شدم فهمیدم.