...

بعضی وقتا ٬ فقط بعضی وقتا ها ٬ آدم که چه عرض کنم ٬ یه دیووونه مثل منم میتونه به اندازه‌ی یه نصف روز احساس خوشبختی بکنه ! فقط خیلی نگران تاوان سنگینی هستم که برای اون نصف روز خوشبخت بودن باید بدم. کاش دردش زیاد نباشه !