...

همه‌ی اونایی که خواستگاری سنتی رو مسخره می‌کنن یه روزی به گونه‌ی کاملاً سنتی خواستگاری می‌کنن .... خب مثکه یکیشون هم من !